Kulturbåtarnas vänner – Vi stödjer utvecklingen av Eriksbergs kulturbåtshamn

Kulturbåtarnas vänner är en fristående förening som hyllar och aktivt vill stödja det ideella arbete som görs av Föreningen Eriksbergs Kulturbåtshamn, i sin vision att skapa en levande kulturbåtshamn på Eriksberg.

Vi vill aktivt stödja Föreningens arbete och hamnens utveckling genom praktiska tjänster och hjälpa till med  extern  information och marknadsföring mm.

 

Eriksbergs Kulturbåtshamn – Aktiviteter under 2021 och aktiviteter inför 2022

 

Föreningen Eriksbergs Kulturbåtshamn håller på och skapar ett maritimt centrum för kulturintressanta båtar/fartyg och rörelser med marinhistorisk framtoning. Hamnen skall sjuda av liv året runt och föreningen kommer att skapa event med maritim anknytning.

När du blir medlem här, bidrar du till att Kulturbåtshamnen får medel och möjlighet att utveckla hamnen genom fler fartyg, underhåll och fler båtgäster i gästhamnen. Som medlem har du även möjlighet till förmånliga erbjudanden där du kan följa med på fartygens olika seglatser ut på havet. Erbjudandena kommer att handla om både utvalda dagsturer, kvällsturer och kanske även längre seglatser.